نپرس و بدست بیار

نپرس، به دست نیار

نپرس، به دست نیار سوال پرسیدن یک ابزار قدرتمند و منحصربفرد برای ایجاد ارزش در سازمان ها است،زیرا یادگیری و تبادل ایده ها را تحریک می کند، نوآوری و بهبود عملکرد را تقویت می کندو باعث ایجاد رابطه‌ی  موثر و اعتماد در بین اعضای تیم می شود و در نهایت می تواند با کشف مشکلات …

نپرس، به دست نیار ادامه مطلب »