نظر فارغ التحصیلان

شرکت کنندگان پس از پایان دوره مشاوره مدیریت وارد یکی از این چهار مسیر حرفه ای می شوند.

فارغ التحصیلان

در این صفحه ویدیو نظرات شرکت کنندگان دور های قبلی را مشاهده کنید

گوشه ای از ماجراجو ای های من

سن: 

به بالای صفحه بردن