قوانین و مقررات دوره

با ثبت نام در این دوره، با موارد زیر موافقت می کنید:

دسترسی به دوره: این دوره فقط برای استفاده شخصی شما است. به اشتراک گذاشتن اطلاعات ورود یا محتوای دوره با دیگران اکیدا ممنوع است.
مالکیت معنوی: مالکیت معنوی دوره و ویدیوها، تحت حمایت قانون حق نشر است. دانلود، کپی برداری یا توزیع بدون اجازه آن مجاز نیست.

نقض
ما در مدرسه مشاوره مدیریت شاپرک آبی حق داریم در صورت نقض هر یک از این شرایط، دسترسی فرد خاطی را لغو کرده و او را تحت پیگرد قانونی قرار دهیم.

به بالای صفحه بردن