نازیلا یارمحمدی

مدیرعامل مدرسه شاپرک آبی
مشاورمدیریت ارشد در حوزه‌ی منابع انسانی

نازیلا با بیش از 9 سال تجربه در حوزه منابع انسانی ترکیب بی نظیری از دانش تئوریک و مهارت‌های عملی را به مدرسه شاپرک افزوده است. اشتیاق او برای ایجاد یک فضای یادگیری پویا و متحول کننده و همچنین تعهد او برای تقویت دانشجویان مدرسه شاپرک آبی باعث شده تا دانشجویان بتوانند پتانسیل حداکثری خود را کشف کنند.

حل مسئله کسب‌ وکارها

مدرس مبحث مدیریت مشتری
(Client Management)

نازیلا با بیش از 9 سال تجربه در حوزه منابع انسانی ترکیب بی نظیری از دانش تئوریک و مهارت‌های عملی را به مدرسه شاپرک افزوده است. اشتیاق او برای ایجاد یک فضای یادگیری پویا و متحول کننده و همچنین تعهد او برای تقویت دانشجویان مدرسه شاپرک آبی باعث شده تا دانشجویان بتوانند پتانسیل حداکثری خود را کشف کنند.

به بالای صفحه بردن