مرتضی فرازمند - مدرسه مشاوره مدیریت شاپرک

مرتضی فرازمند

مشاور ارشد در حوزه منابع انسانی شرکت تجربه شاپرک آبی

با بیش از ۱۰ سال درگیر شدن در محیط آموزش بین المللی به عنوان متخصص آموزش و منابع انسانی، همچنین یادگیری کارآفرینی در دانشگاه، یک متخصص و مشاور منابع انسانی پرشور. در حال حاضر مدیر و مربی آموزشی LEGOEducation در ایران هستند. همچنین مدیر اجرایی المپیاد جهانی ربات (WRO) در ایران.به عنوان فردی خلاق در کار، ماهر در ایجاد و حفظ روابط حرفه ای، آموزش پذیر برای کار گروهی و مهارت های قوی برای طراحی کارگاه شناخته شده هستند.

تعریف و ساخت یک پروپوزال برنده

تعریف و ساخت
یک پروپوزال
برنده

با بیش از ۱۰ سال درگیر شدن در محیط آموزش بین المللی به عنوان متخصص آموزش و منابع انسانی، همچنین یادگیری کارآفرینی در دانشگاه، یک متخصص و مشاور منابع انسانی پرشور. در حال حاضر مدیر و مربی آموزشی LEGOEducation در ایران هستند. همچنین مدیر اجرایی المپیاد جهانی ربات (WRO) در ایران.به عنوان فردی خلاق در کار، ماهر در ایجاد و حفظ روابط حرفه ای، آموزش پذیر برای کار گروهی و مهارت های قوی برای طراحی کارگاه شناخته شده هستند.

اسکرول به بالا