مرتضی فرازمند

مشاور ارشد در حوزه منابع انسانی شرکت تجربه شاپرک آبی

با بیش از ۱۰ سال درگیر شدن در محیط آموزش بین المللی به عنوان متخصص آموزش و منابع انسانی، همچنین یادگیری کارآفرینی در دانشگاه، یک متخصص و مشاور منابع انسانی پرشور. در حال حاضر مدیر و مربی آموزشی LEGOEducation در ایران هستند. همچنین مدیر اجرایی المپیاد جهانی ربات (WRO) در ایران.به عنوان فردی خلاق در کار، ماهر در ایجاد و حفظ روابط حرفه ای، آموزش پذیر برای کار گروهی و مهارت های قوی برای طراحی کارگاه شناخته شده هستند.

تعریف و ساخت یک پروپوزال برنده

تعریف و ساخت
یک پروپوزال
برنده

با بیش از ۱۰ سال درگیر شدن در محیط آموزش بین المللی به عنوان متخصص آموزش و منابع انسانی، همچنین یادگیری کارآفرینی در دانشگاه، یک متخصص و مشاور منابع انسانی پرشور. در حال حاضر مدیر و مربی آموزشی LEGOEducation در ایران هستند. همچنین مدیر اجرایی المپیاد جهانی ربات (WRO) در ایران.به عنوان فردی خلاق در کار، ماهر در ایجاد و حفظ روابط حرفه ای، آموزش پذیر برای کار گروهی و مهارت های قوی برای طراحی کارگاه شناخته شده هستند.

به بالای صفحه بردن