مجید کیانپور

بنیانگذار و مشاور شرکت تجربه شاپرک آبی

بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تجربه شاپرک آبی (Shaparak.Blue) شناخته شده به عنوان کارآفرین برتر در صنعت مشاوره.

بیش از ۱۰ سال فعالیت در سمتهای مدیر آموزش و مدیر منابع انسانی در شرکتهای بین المللی و موفق توتال و هنکل در ایران، فرانسه و خاورمیانه و پس از جدا شدن از مسیر شغلی سازمانی تا کنون به عنوان مشاور و مدرس با سازمان های متعددی همکاری داشتند. فعالیت در پست های مدیریتی و رهبری در محیط شرکت های بین المللی ،که پایه و بنیان بزرگی محسوب شد تا شرکت مشاوره مدیریت خود را در زمینه مدیریت استعدادها و ارتقای کسب و کارها راه اندازی کنند.

فراهم کردن مشاوره های اجرایی و مربی گری کسب و کار برای مدیران عامل و همکاری با رهبران شرکت ها در ایده های استراتژیک که برای دگرگونی کسب و کارشان دارند یک فرصت فوق العاده برای یادگیری است كه بسيار به آن علاقه دارند

دیزاین یک پروپوزال برنده

دیزاین
یک پروپوزال
برنده

بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تجربه شاپرک آبی (Shaparak.Blue) شناخته شده به عنوان کارآفرین برتر در صنعت مشاوره.

بیش از ۱۰ سال فعالیت در سمتهای مدیر آموزش و مدیر منابع انسانی در شرکتهای بین المللی و موفق توتال و هنکل در ایران، فرانسه و خاورمیانه و پس از جدا شدن از مسیر شغلی سازمانی تا کنون به عنوان مشاور و مدرس با سازمان های متعددی همکاری داشتند. فعالیت در پست های مدیریتی و رهبری در محیط شرکت های بین المللی ،که پایه و بنیان بزرگی محسوب شد تا شرکت مشاوره مدیریت خود را در زمینه مدیریت استعدادها و ارتقای کسب و کارها راه اندازی کنند.

فراهم کردن مشاوره های اجرایی و مربی گری کسب و کار برای مدیران عامل و همکاری با رهبران شرکت ها در ایده های استراتژیک که برای دگرگونی کسب و کارشان دارند یک فرصت فوق العاده برای یادگیری است كه بسيار به آن علاقه دارند

به بالای صفحه بردن