مهلا ترکاشوند

مشاورمدیریت در حوزه منابع انسانی

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
مدرس در مدرسه شاپرک آبی

چطور آموزش ببینیم

چطور
آموزش ببینیم

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
مدرس در مدرسه شاپرک آبی

به بالای صفحه بردن