ویدیو  آخرین وبینار مدرسه شاپرک 

موارد ارائه شده در وبینار

  • معرفی صنعت مشاوره مدیریت در ایران و جهان
  • نحوه ورود به این حرفه و ویژگی ها و جذابیت های این شغل
  • معرفی شرکت مشاوره مدیریت شاپرک آبی و مدرسه شاپرک
  • نحوه برگزاری دوره، مدت زمان دوره و مبلغ سرمایه گذاری در آن

پیش ثبت نام دوره

پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نیست و‌ صرفاً جهت ادامه فرآیند برای انجام شدن مصاحبه می باشد.
به هر دلیلی در صورت عدم ثبت نام در دوره، این مبلغ برگشت داده میشود.

به بالای صفحه بردن