حامد نیاوند

مشاور ارشد شرکت و مدیر بازاریابی شاپرک آبی

تجربه در مدیریت بازاریابی؛
تجربه عمیق در روابط بین الملل؛
دانش خدمات رسانی به شرکت های بین المللی
MBA UKM از مالزی

تعریف صنعت مشاوره مدیریت

تعریف صنعت
مشاوره مدیریت

تجربه در مدیریت بازاریابی؛
تجربه عمیق در روابط بین الملل؛
دانش خدمات رسانی به شرکت های بین المللی
MBA UKM از مالزی

به بالای صفحه بردن