هادی اربابی بهار

مدیر بخش مشاوره تجربه شاپرک آبی

مشاور ارشد فرآیند کسب‌وکار که فن‌آوری دیجیتال را در تمام زمینه‌های کسب‌وکار ادغام می‌کند تا اساسا نحوه عملکرد شما و ارائه ارزش به مشتریان را تغییر دهد. بالای ۲۰ سال اجرایی نقش‌های رهبری ارشد IT در شرکت مدیریت پروژه‌.

مدیریت مشتریان در صنعت مشاوره مدیریت

مدیریت مشتریان
در صنعت
مشاوره مدیریت

مشاور ارشد فرآیند کسب‌وکار که فن‌آوری دیجیتال را در تمام زمینه‌های کسب‌وکار ادغام می‌کند تا اساسا نحوه عملکرد شما و ارائه ارزش به مشتریان را تغییر دهد. بالای ۲۰ سال اجرایی نقش‌های رهبری ارشد IT در شرکت مدیریت پروژه‌.

به بالای صفحه بردن