وبینار آشنایی با دورهی مشاوره مدیریت
مدرسه شاپرک

در این وبینار  شما بصورت کامل و دقیق درباره صنعت مشاوره مدیریت در دنیا و همچنین ایران آشنا خواهید شد و درباره اینکه چه افرادی با چه زمینه های تحصیلی و شغلی میتوانند به این صنعت ورود کنند گفتگو می شود.موضوعاتی مثل وسعت این بازار ، آینده شغلی و درآمدی که میتوان در این حرفه به دست آورد  با جزییات شرح داده می شود. این دوره دروازه ورود شما به صنعت مشاوره مدیریت در ایران می باشد و شرکت در این وبینار قدم اول برای ورود به این حرفه می باشد.

در این وبینار  شما بصورت کامل و دقیق درباره صنعت مشاوره مدیریت در دنیا و همچنین ایران آشنا خواهید شد و درباره اینکه چه افرادی با چه زمینه های تحصیلی و شغلی میتوانند به این صنعت ورود کنند گفتگو می شود.موضوعاتی مثل وسعت این بازار ، آینده شغلی و درآمدی که میتوان در این حرفه به دست آورد  با جزییات شرح داده می شود.

این دوره دروازه ورود شما به صنعت مشاوره مدیریت در ایران می باشد و شرکت در این وبینار قدم اول برای ورود به این حرفه می باشد.

زمان برگزاری وبینار : چهارشنبه 31 فروردین

مدت زمان وبینار : 2 ساعت

مبلغ ثبت نام در وبینار : رایگان

برای شرکت در وبینار لطفا فرم زیر را پر کنید:

اطلاعات این فرم به ما کمک می کند شناخت دقیق تری از شما جهت تعیین مسیر مناسب تر برای همراهیتان در مدرسه شاپرک داشته باشیم. اطلاعاتی که شما درج می کنید نزد مدرسه محفوظ خواهد ماند و صرفا به منظور بهره برداری در فرآیند ثبت نام مدرسه استفاده خواهد شد.

چند جمله درباره من
سطح زبان انگلیسی شما در نوشتن:(ضروری)
سطح زبان انگلیسی شما در خواندن:(ضروری)
سطح زبان انگلیسی شما در شنیدن:(ضروری)
سطح زبان انگلیسی شما در صحبت کردن(ضروری)

به بالای صفحه بردن