بابک معدن دار

مدیر خلاقیت و مشاور ارتباطات برند

مدیر ایده‌پردازی، کار خود را از طراحی گرافیک و عکاسی شروع کرده و در این حوزه در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی متعددی شرکت کرده و جوایزی نیز کسب کرده است. کمپین‌های مختلفی برای برندهای داخلی و خارجی طراحی کرده مانند؛ پپسی، سامسونگ، دنون، رنو، سیگنال، نسکافه، ال‌جی، همچنین بانک ملت، چی‌توز، تارومار، دماوند، روزانه و …

دیزاین یک پروپوزال برنده

دیزاین
یک پروپوزال
برنده

مدیر ایده‌پردازی، کار خود را از طراحی گرافیک و عکاسی شروع کرده و در این حوزه در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی متعددی شرکت کرده و جوایزی نیز کسب کرده است. کمپین‌های مختلفی برای برندهای داخلی و خارجی طراحی کرده مانند؛ پپسی، سامسونگ، دنون، رنو، سیگنال، نسکافه، ال‌جی، همچنین بانک ملت، چی‌توز، تارومار، دماوند، روزانه و …

به بالای صفحه بردن