احمد نظری محرابی

مدرس بازاریابی و فروش در دانشگاه تهران و مدارس برتر کسب و کار

مشاور، مدرس و سخنران در حوزه طراحی و باز طراحی مدل کسب و کار، بازاریابی و فروش،طراحی و بهینه سازی واحد بازاریابی و فروش، توسعه استراتژی بازار است که تا کنون سابقه آموزش در چندین دانشگاه و موسسه آموزش آزاد را داراست
احمد نظری تا کنون سابقه ارائه خدمات مشاوره در حوزه فروش، بازاریابی و توسعه کسب و کار را به چندین شرکت داشته است.

مارکتینگ و فروش در صنعت مشاوره مدیریت

مارکتینگ و فروش
در صنعت
مشاوره مدیریت

مشاور، مدرس و سخنران در حوزه طراحی و باز طراحی مدل کسب و کار، بازاریابی و فروش،طراحی و بهینه سازی واحد بازاریابی و فروش، توسعه استراتژی بازار است که تا کنون سابقه آموزش در چندین دانشگاه و موسسه آموزش آزاد را داراست
احمد نظری تا کنون سابقه ارائه خدمات مشاوره در حوزه فروش، بازاریابی و توسعه کسب و کار را به چندین شرکت داشته است.

به بالای صفحه بردن